Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017 1

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017

24 listopada 2017r. w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół średnich z terenu działania Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w Chorzelach Andrzej Brodzik.

Na odświętnie przygotowanej sali gimnastycznej ceremonię wręczenia nagród poprowadziła Pani Iwona Murawska, starszy wizytator Delegatury KO w Ostrołęce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mazowiecki Wicekurator Oświaty Pan Andrzej Sosnowski, Dyrektor Delegatury KO w Ostrołęce Pan Michał Giers i Starosta Przasnyski Pan Zenon Szczepankowski. Uczniowi Andrzejowi Brodzikowi w trakcie odbierania stypendium towarzyszył Dyrektor Szkoły Pan Krzysztof Milewski. Wyróżnienie osobiście wręczył Pan Kurator, życząc Andrzejowi dalszych sukcesów w nauce i spełnienia marzeń.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje corocznie uczeń szkoły średniej (liceum lub technikum), który w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium, uzyskał w szkole najwyższą średnią powyżej 4,75. Kandydaturę opiniuje Samorząd Uczniowski, a decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna. Następnie Dyrektor Szkoły wypełnia stosowny wniosek i składa go do Delegatury KO w Ostrołęce. Kuratorium Oświaty analizuje wnioski pod względem formalnym i przesyła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie podejmowana jest ostateczna decyzja. Andrzej Brodzik uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,19. Przyznanie stypendium jest dla niego zachętą do dalszej nauki i powodem do dumy dla rodziców. Andrzej również podkreślił, że jest to dla niego bardzo duże wyróżnienie i osobisty sukces. Jak twierdzi nie udałoby mu się go osiągnąć bez wspaniałej pracy i dużego zaangażowania grona pedagogicznego naszej szkoły, któremu bardzo serdecznie dziękuje. Uroczystość na długo zapadnie w jego pamięci.

Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii na stronie internetowej szkoły.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *