Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach proponuje absolwentom szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 następujące kierunki kształcenia.

I. Liceum Ogólnokształcące:

Planowane jest utworzenie trzech klas o profilu ogólnym. Uczniowie będą mogli dokonać wyboru trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym wśród następujących grup przedmiotów:

 • JĘZYK POLSKI – JĘZYK ANGIELSKI
 • MATEMATYKA – HISTORIA – BIOLOGIA
 • GEOGRAFIA – HISTORIA – CHEMIA

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniem uczniów dajemy możliwość stworzenia zestawu przedmiotów na poziomie rozszerzonym zgodnie z własnymi preferencjami. Na podstawie wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez uczniów zostaną utworzone klasy I.

II. TECHNIKUM

 1. Technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Kwalifikacje
HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone: biologia

Zawód Technik żywienia i usług gastronomicznych to propozycja skierowana dla ludzi z pasją, którzy chcą profesjonalnie  przygotowywać potrawy i napoje, organizować przyjęcia okolicznościowe oraz wyżywienie dla różnych grup ludności, a także dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną.

Obecnie prężnie rozwijająca się branża gastronomiczna poszukuje osób posiadających umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Wiedzę z tym związaną można uzyskać kształcąc się w kierunku technika żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwent szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ma wiedzę z zakresu oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceny żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji usług gastronomicznych oraz prawidłowej obsługi konsumenta.

Kształcenie uczniów odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonej pracowni gastronomicznej pod okiem doświadczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz w lokalnych zakładach  gastronomicznych.

Absolwenci tego kierunku znajdują  zatrudnienie w restauracjach, barach, kawiarniach,  w  placówkach żywienia zamkniętego jako: szef kuchni,  manager zakładu gastronomicznego, organizator imprez okolicznościowych, mistrz sztuki kulinarnej, pracownik firmy cateringowej, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator usług cateringowych, dietetyk.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu technika żywienia i usług gastronomicznych,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
 1. Technikum Organizacji Turystyki

Kwalifikacje
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Przedmioty rozszerzone: geografia

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Technicy organizacji turystyki zatrudniani są w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystyczni. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo. Kształcenie praktyczne uczniów odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonej pracowni turystycznej pod okiem doświadczonego nauczyciela praktycznej nauki zawodu oraz w ośrodkach turystycznych wypoczynkowych na terenie całej Polski.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA:

 • zdobycie tytułu technika organizacji turystyki,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

III. Szkoła Branżowa I stopnia (wielozawodowa)

 1. Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, nr zawodu 847212 we współpracy z IKEA INDUSTRY POLAND w Wielbarku.

NOWOŚĆ!!! do postępowania rekrutacyjnego będą mogły przystąpić dziewczęta.

 1. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, nr zawodu 816003, we współpracy z lokalnymi zakładami przemysłu spożywczego,
 2. Elektryk, nr zawodu 741103. we współpracy z IKEA INDUSTRY POLAND w Wielbarku oraz z uprawnionym elektrykiem w firmie prywatnej
 3. Rolnik, nr zawodu 613003- we współpracy z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi,
 4. Kucharz numer zawodu 512001 nauka w specjalistycznej pracowni szkolnej pod kierunkiem doświadczonych instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu oraz w lokalnych zakładach gastronomicznych,

Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach