Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach proponuje absolwentom szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 następujące kierunki kształcenia:

 1. Liceum Ogólnokształcące:

Klasa I A

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski. historia oraz do wyboru wiedza o społeczeństwie lub geografia (do wyboru).

Klasa IA to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi.  Propozycja ta daje możliwość znacznego poszerzenia edukacji z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie lub geografii.

Dobór przedmiotów na poziomie rozszerzonym przygotowany jest dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować takie kierunki jak: prawo, stosunki międzynarodowe, kryminologię, socjologię, europeistykę, historię, historię sztuki, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, doradztwo polityczne i publiczne, politologię, dziennikarstwo, pedagogikę oraz filologię polską i filologie obce.

KLASA IB

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka, biologia lub geografia (do wyboru)

Klasa IB to propozycja dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zdolności matematyczne, językowe oraz nie wyobrażają sobie nauki bez przedmiotów przyrodniczych.

Klasa ta przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości chcą związać swoją przyszłość z uczelniami technicznymi. Umożliwiamy ugruntowanie wiedzy z zaproponowanych przedmiotów oraz rozwijanie swoich umiejętności i pasji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Propozycja nauki w tej klasie jest skierowana do osób zamierzających studiować matematykę, informatykę, gospodarkę przestrzenną, geodezję i kartografię, geoinformatykę, wybrane kierunki politechniczne, kierunki wojskowe

KLASA IC – Klasa ogólno-kosmetyczna

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia lub wiedza o społeczeństwie (do wyboru)

Klasa adresowana jest dla wszystkich uczniów zainteresowanych dalszym kontynuowaniem nauki na kierunkach medycznych, kosmetologicznych, dietetyki, ochrony środowiska, profilaktyki prozdrowotnej czy uczelniach rolniczych.

Klasa realizuje zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła oferuje uczniom dodatkowe zajęcia z podstaw kosmetologii. Uczniowie w trakcie nauki zapoznają się z wiadomościami teoretycznymi i praktycznymi dotyczącymi kosmetologii w ciągu całego cyklu edukacyjnego.

 1. TECHNIKUM
 2. Technikum żywienia i dietetyki z elementami fitness. nr zawodu 343404.

Przedmiot na poziomie rozszerzonym-biologia

Kierunek Technik żywienia i dietetyki z elementami fitness skierowany jest dla ludzi z pasją, którzy chcą profesjonalnie przygotowywać potrawy i napoje, organizować przyjęcia okolicznościowe oraz wyżywienie dla różnych grup ludności, a także dla osób dbających o zdrowy tryb życia i lubiących przygody ze sztuką kulinarną.

Absolwent Technikum kończąc ten kierunek, jest przygotowany do pełnienia takich zadań zawodowych jak: przygotowywanie i dekoracja potraw oraz napojów, stosowania receptur   gastronomicznych, układania i oceny jadłospisów, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Ponadto posiada profesjonalną wiedzę dotyczącą prowadzenia własnej działalności gospodarczej, imprez okolicznościowych i usług cateringowych oraz planowania i kalkulowania kosztów produkcji. Zdobywa umiejętność wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw. Posiada zasób wiedzy potrzebny do planowania i organizowania żywienia zbiorowego oraz żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych.

Kształcenie uczniów odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonej pracowni gastronomicznej oraz w lokalnych zakładach gastronomicznych.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w restauracjach, barach, kawiarniach, w placówkach żywienia zamkniętego jako: szef kuchni, manager zakładu gastronomicznego, organizator imprez okolicznościowych, mistrz sztuki kulinarnej, pracownik firmy cateringowej, doradca w zakresie prawidłowego żywienia, organizator usług cateringowych, dietetyk.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w nowoczesnej pracowni szkolnej. Praktyka zawodowa w ośrodkach i zakładach gastronomicznych na terenie całego kraju.

 1. Technikum hotelarskie z elementami kelnerstwa nr zawodu 422402

Przedmiot na poziomie rozszerzonym-geografia

Zawód technik hotelarstwa jest zawodem atrakcyjnym na rynku pracy, gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są tego typu usługi. Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych.

Uczniowie podczas nauki w Technikum Hotelarskim przygotowują się do profesjonalnej obsługi gości. Uczą się prowadzenia biura  i bezpośredniej obsługi klienta, organizacji przyjęć, bankietów, imprez sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych. Nabywają wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji, organizowania usług hotelarskich i usług dodatkowych, profesjonalnej obsługi komputera i programów branżowych.  Zdobywają umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie zawodowym oraz praktyczną wiedzę dotyczącą obsługi gości w sali konsumenckiej. Przygotowanie zawodowe uczniów odbywa się w pracowniach: hotelarskiej oraz lokalnych zakładach hotelarskich.

Technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługowym, w związku z tym w całym toku nauczania zwraca się szczególną uwagę na kształcenie umiejętności dotyczących prawidłowego zachowania, postawy, nawyków, sposobu reagowania na życzenia klienta hotelowego oraz  właściwą obsługę w uwzględnieniem zasad etyki  i kultury zawodowej.

Absolwenci kierunku technik hotelarstwa nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Na skutek rozwoju branży hotelarskiej i turystycznej istnieje potrzeba zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą w nowoczesnej pracowni szkolnej. Praktyka zawodowa w ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju.

 1. Szkoła Branżowa I stopnia (wielozawodowa).

Uczniowie będą mieli możliwość rozwijania wiedzy praktycznej oraz odbywania praktyk w zakładach pracy jako pracownicy młodociani.

 1. Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej, nr zawodu 847212 we współpracy z IKEA INDUSTRY POLAND w Wielbarku
 2. Elektryk, nr zawodu 741103. NOWOŚĆ!!!- we współpracy z uprawnionym elektrykiem w firmie prywatnej.
 3. Rolnik, nr zawodu 613003 – we współpracy z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi,
 4. Kucharz, numer zawodu 512001, nauka w specjalistycznej pracowni szkolnej pod kierunkiem doświadczonych instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu oraz w lokalnych zakładach gastronomicznych,
 5. Kelner, numer zawodu 51310 – przy współpracy z lokalnymi zakładami gastronomicznymi,
 6. Piekarz, numer zawodu 751204- we współpracy z Piekarnią Tradycyjną w Chorzelach,
 7. Ślusarz, numer zawodu 722204- we współpracy ze spółką RODANA w Chorzelach,
 8. Fryzjer, numer zawodu 514101  we współpracy z lokalnym zakładami fryzjerskimi.