Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Po szkole podstawowej

Liceum Ogólnokształcące (4 lata)

Liceum Ogólnokształcące – profil strażacki (4 lata)

Uczniowie oddziału strażackiego będą realizowali przedmioty ogólnokształcące. Ponadto przedmioty zawodowe: edukacja ogólno-przeciwpożarowa i ratownicza, edukacja z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja dla bezpieczeństwa.
Przedmioty ogólnokształcące rozszerzone: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Uczniowie oddziału strażackiego będą mieli możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji: kurs płetwonurków, kurs udzielania pomocy przedmedycznej, kurs sternika motorowodnego, kurs podstawowy strażaków ratowników OSP.
Uczniowie oddziału strażackiego będą brać udział w pokazach, akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej w Szymanach, Specjalistycznej Jednostce Straży Pożarnej w Warszawie-ratownictwo techniczne, jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Przasnyskiego oraz wyjazdach do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Technikum Organizacji Turystyki i Żywienia (5 lat)

  • technik organizacji turystyki – zajęcia praktyczne odbywać się będą w pracowni szkolnej. Praktyka zawodowa w ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju, nr zawodu 422104.
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – zajęcia praktyczne odbywać się będą w pracowni szkolnej. Praktyka zawodowa w ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju, nr zawodu 343404.
    Ponadto uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu projektach unijnych, podczas których mają możliwość zdobycia kursów kwalifikacyjnych, wyjazdów zagranicznych, itp. Szkoła dysponuje internatem na 65 miejsc, bardzo dobrze wyposażoną halą sportową, siłownią oraz posiada stały, bezpośredni dostęp do krytej pływalni.

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata)

  • mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej, uczniowie będą mięli możliwość odbycia praktyk w IKEA Industry Poland w Wielbarku, z którą szkoła współpracuje od kilku lat. – numer zawodu – 817212
  • piekarz – uczniowie będą mieli zapewnioną możliwość odbywania praktyk w Piekarni Tradycyjnej w Chorzelach. – numer zawodu – 751204
  • fryzjer – uczniowie będą mięli możliwość odbywania praktyk na terenie miasta Chorzele i Powiatu Przasnyskiego. – numer zawodu – 514101
  • kucharz – zajęcia praktyczne uczniowie będą odbywać w doskonale wyposażonej pracowni gastronomicznej na terenie szkoły oraz w zakładach gastronomicznych. – numer zawodu – 512001
  • rolnik – zajęcia praktyczne uczniowie będą mogli odbywać w prywatnych gospodarstwach rolnych. – numer zawodu – 613003