Skład RSU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKÓŁ POWIATOWYCH

IM. WŁ. ST. REYMONTA W CHORZELACH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  1. Kacper Ejma IVa LO- przewodniczący
  2. Adrian Piórkowski II a LO- zastępca przewodniczącego
  3. Daniel Kłodowski III BSb- skarbnik
  4. Radosław Dańkowski IV TOT – sekretarz

 

Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego - pan Adam Brosch.

Rzecznik Praw Ucznia -  pani Bata Smolińska.