Wykaz podręczników

 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 aktualizacja: 23.07.2022 (układ klas; liceum, technikum, szkoła branżowa )

Klasa I A/B

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami cz.1

 

 

Ponad słowami cz.2

M. Chmiel

A. Cisowska

J. Kościerzyńska

H. Kusy

A. Wróblewska

A. Równy

Nowa Era 1014/1/2019

 

 

1014/2/2019

2 Język angielski

 

LIFE VISION PRE-INTERMEDIATE A2/B1 – poziom podstawowy Jane Hudson

Weronika Sałandyk

Oxford 1130/2/2022
LIFE VISION INTERMEDIATE B1

– poziom rozszerzony

Lynne White

Neil Wood

Oxford 1130/3/2022
3 Język rosyjski

 

 

/niemiecki

Kak raz 1

podręcznik dla liceum i technikum

 

#trends 1

Olga Tatarchyk

 

A. Życka

E. Kościelniak-Walewska

A.Ch.Köber

WSiP

 

Nowa Era

966/1/2019

 

940/12018-NPP

970/1/2018-SPP

4 Muzyka Muzyka M. Rykowska

Z. Szałko

Operon 1060/2019
5 Historia Poznać przeszłość 1. Nowa podstawa 2022 – podstawa

Zrozumieć przeszłość 1. Nowa podstawa 2022 – rozszerzenie

M. Pawlak

A. Szweda

R. Kulesza

K. Kowalewski

Nowa Era 1150/1/2022

 

642/1/2022

6 Geografia Oblicza geografii 1 – poziom podstawowy

Oblicza geografii 1 – poziom rozszerzony

R. Malarz

M. Więckowski

R. Malarz

M. Więckowski

P. Koch

Nowa Era 983/1/2019

973/1/2019

7 Biologia Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy

 

Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony

A. Helmin

J. Holeczek

M. Guzik

R. Kozik

R. Matiusiewska

W. Zamachowski

 

Nowa Era

 

 

1006/1/2019

 

1010/1/2019

 

8 Chemia To jest chemia 1 R. Hassa

A. Mrzigod

J.  Mrzigot

Nowa Era 994/1/2019
9 Fizyka Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era 1001/1/2019
10 Matematyka Matematyka 1 – poziom podstawowy

Matematyka 1 – poziom podstawowy i rozszerzony

W. Babiński

L. Chańko

K. Wej

Nowa Era 971/1/2019

988/1/2019

11 Informatyka Informatyka Europejczyka cz. 1 D. Korman

G. Szabłowicz-Zawadzka

Helion 1087/1/2020
12 Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie J. Słoma Nowa Era 426/2012
13 Religia Szczęśliwi, którzy żyją wolnością Ks. K. Mielwicki

E. Kondrak

Jedność AZ-3-01/18

Klasa II A

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami cz.1

 

 

Ponad słowami cz.2

M. Chmiel

A. Lisowska

J. Kościerzyńska

H. Kusy

A. Wróblewska

A. Równy

Nowa Era 1014/3/2020

 

 

1014/4/2020

2 Język angielski

 

LIFE VISION INTERMEDIATE B1+

– poziom rozszerzony

Jeremy Bowell

Weronika Sałandyk

Oxford 1130/4/2022
3 Język rosyjski

 

/niemiecki

Kak raz 2

podręcznik dla liceum i technikum

 

#trends 2

Olga Tatarchyk

 

A. Życka

E. Kościelniak-Walewska

A.Ch.Köber

WSiP

 

Nowa Era

966/2/2020

 

940/2/2019-NPP

970/2/2019-SPP

4 Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Z. Makieła

T. Rachwał

Nowa Era 039/2020/z1
5 Historia Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy A.  Kucharski

A.    Niewęgłowska

Nowa Era 1021/2/2020
6 Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi 4 S. Drelich

A. Janicki

J. Kięczkowska

A. Makarewicz-Marcinkiewicz

Nowa Era 1035/3/2021
7 Geografia Oblicza geografii cz. 1 – poziom podstawowy

 

Oblicza geografii cz. 2 – poziom podstawowy

 

Oblicza geografii cz. 1, 2 – poziom rozszerzony

R. Malarz

M. Więckowski

 

T. Rachwał, R. Uliszak

K. Wiedermann, P. Koh

 

R. Malarz, M. Więckowski

P. Koh

T. Rachwał, Wioleta Kilar

Nowa Era

 

 

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

923/1/2019

 

 

983/2/2020

 

 

973/1/2019

 

973/2/2020

8 Biologia Biologia na czasie 2 – poziom podstawowy

Biologia na czasie 2 – poziom rozszerzony

A.   Helmin, J. Holeczek

M. Guzik, R. Kozik,

W. Zamachowski

Nowa Era 1006/2/2020

1010/2/2020

9 Chemia To jest chemia R. Hassa, A. Mrzigol,

J. Mrzigol

Nowa Era 994/2/2020
10 Fizyka Odkryć fizykę 2 – poziom podstawowy M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 1001/2/2020
11 Matematyka MATeMAtyka 2 – poziom podstawowy

MATeMAtyka 2 – poziom rozszerzony

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek, K. Wej

Nowa Era 988/1/2019

988/2/2020

12 Informatyka Informatyka Europejczyka 2 – poziom podstawowy D. Korman,

G. Szabłowicz- Zawadzka

Helion Edukacja 1087/2/2021
13 Religia Szczęśliwi, którzy żyją wiarą Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność AZ-3-01/18

 

Klasa II B

 

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami cz.1

 

 

Ponad słowami cz.2

M. Chmiel

A. Lisowska

J. Kościerzyńska

H. Kusy

A. Wróblewska

A. Równy

Nowa Era 1014/3/2020

 

 

1014/4/2020

2 Język angielski

 

LIFE VISION INTERMEDIATE B1

– poziom podstawowy

LIFE VISION INTERMEDIATE B1+

– poziom rozszerzony

L. White

N. Wood

Jeremy Bowell

Weronika Sałandyk

Oxford 1130/3/2022

 

1130/4/2022

3 Język rosyjski

 

 

/niemiecki

Kak raz 2

podręcznik dla liceum i technikum

 

#trends 2

Olga Tatarchyk

 

A. Życka

E. Kościelniak-Walewska

A.Ch.Köber

WSiP

 

Nowa Era

966/2/2020

 

940/2/2019-NPP

970/2/2019-SPP

4 Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Z. Makieła

T. Rachwał

Nowa Era 1039/2020/z1
5 Historia Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy A.  Kucharski

A.    Niewęgłowska

Nowa Era 1021/2/2020
6 Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi 2 L. Czechowska

A. Janicki

 

Nowa Era 1034/2/2020
7 Geografia Oblicza geografii cz. 2 – poziom podstawowy

 

Oblicza geografii cz. 1, 2 – poziom rozszerzony

T. Rachwał, R. Uliszak

K. Wiedermann, P. Koh

 

T. Rachwał, W. Kilar

Nowa Era

 

 

Nowa Era

983/2/2020

 

 

973/2/2020

8 Biologia Biologia na czasie 2 – poziom podstawowy

Biologia na czasie 2 – poziom rozszerzony

A.   Helmin, J. Holeczek

M. Guzik, R. Kozik,

W. Zamachowski

Nowa Era 1006/2/2020

1010/2/2020

9 Chemia To jest chemia R. Hassa, A. Mrzigol,

J. Mrzigol

Nowa Era 994/1/2019
10 Fizyka Odkryć fizykę 2 – poziom podstawowy M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 1001/2/2020
11 Matematyka MATeMAtyka 2 – poziom podstawowy

 

W. Babiński, L. Chańko

 

Nowa Era 988/2/2020
12 Informatyka Informatyka Europejczyka 2 – poziom podstawowy D. Korman,

G. Szabłowicz- Zawadzka

Helion Edukacja 1087/2/2021
13 Religia Szczęśliwi, którzy żyją wiarą Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność AZ-3-01/18
14 Kosmetologia        

Klasa III A

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami cz.1

 

 

Ponad słowami cz.2

J. Kościerzyńska

A. Cisowska

A. Wróblewska

M. Matecka

A. Równy

J. Ginter

Nowa Era 1014/5/2021

 

 

1014/6/2021

2 Język angielski

 

VISION 4

– poziom rozszerzony

Helen Casey

Michael Duckworth

Oxford 986/4/2020
3 Język rosyjski/niemiecki Kak raz 3

podręcznik dla liceum i technikum

Trends 3

Olga Tatarchyk

 

A. Życka

E. Kościelniak-Walewska

A.Ch.Köber

WSiP

 

Nowa Era

966/3/2021

 

940/3/2020

4 Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Z. Makieła

T. Rachwał

Nowa Era 1039/2020/z1
5 Historia Poznać przeszłość 3 A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, S. Roszak Nowa Era 1021/3/2021
6 Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi 3 – poziom rozszerzony S. Drelich

A. Janicki

J. Kięczkowska

A. Makarewicz-Marcinkiewicz

L. Węgrzyn-Odzioba

Nowa Era 1035/3/2021
7 Geografia Oblicza geografii cz. 3 – poziom podstawowy

 

Cz. Adamiak, A. Dubownik, M. Świtoniak, M. Nowak, B. Szyda Nowa Era

 

983/3/2021

 

8 Biologia Biologia na czasie 3 – poziom rozszerzony F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski

 

Nowa Era 1010/3/2021
9 Chemia To jest chemia 2 R. Hassa, A. Mrzigol,

J. Mrzigol

Nowa Era 994/2/2020
10 Fizyka Odkryć fizykę 3 – poziom podstawowy M. Braun, W. Śliwa Nowa Era 1001/3/2021
11 Matematyka MATeMAtyka 3 – poziom podstawowy

 

W. Babiński, L. Chańko

J. Czarnowska, G. Janocha, J. Wesołowska

Nowa Era 971/3/2021
12 Informatyka Informatyka Europejczyka 3 – poziom podstawowy D. Korman,

G. Szabłowicz- Zawadzka

Helion Edukacja
13 Religia Szczęśliwi, którzy żyją nadzieją Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność AZ-5-01/18-BS

 

Klasa IV C

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami

Podręcznik o nauki języka polskiego dla liceum i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony

Klasa 4

w trakcie realizacji Nowa Era
2 Język angielski PP,

Język angielski PR

 

Oxford repetytorium maturzysty

Poziom podstawowy i rozszerzony

Dorota Borkowska

Rachel Evans

Alastair Lane

 

Oxford 1135/2022
3 Język rosyjski PP

Język rosyjski PR

 

Kak raz 4

Podręcznik dla liceum i technikum

Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego

Olga Tatarchyk

 

 

WSiP

 

 

966/4/2022

 

 

4 Historia Poznać przeszłość II J. Kłaczkow, S. Roszak Nowa Era w trakcie przygotowania
5 Geografia PR Oblicza geografii cz. 3 – poziom rozszerzony

 

Oblicza geografii cz. 4 – pozom rozszerzony

R. Malarz, T. Wieczorek, M. Świtoniak, T. Karasiewicz, M. Więckowski

T. Rachwał, C. Adamiak, M. Świtoniak, P. Kroch

Nowa Era

 

Nowa Era

973/3/2021

 

973/4/2022

6 Biologia PR Biologia na czasie 3 – poziom rozszerzony

 

 

 

Biologia na czasie 4 – poziom rozszerzony

F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski

w trakcie realizacji

Nowa Era 1010/3/2021
7 WOS PR W centrum uwagi cz 4 L. Czechowski

S. Drelich

Nowa Era w trakcie przygotowania

 

8 Matematyka PP

 

 

 

 

Matematyka PR

 

MATeMAtyka 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

– poziom podstawowy

W. Babiński

L. Chańko

J. Czarnowska

J. Wesołowska

Nowa Era 988/4/2022
MATeMAtyka 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

–  poziom podstawowy i rozszerzony

 

 

W. Babiński

L. Chańko

J. Czarnowska

J. Wesołowska

Nowa Era 971/4/2022
9 Religia Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność AZ-4-01/18

 

Klasa IV D

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski  

 

 

     
2 Język angielski PP,

Język angielski PR

 

Oxford repetytorium maturzysty

Poziom podstawowy i rozszerzony

Dorota Borkowska

Rachel Evans

Alastair Lane

 

Oxford 1135/2022
3 Język niemiecki PP

 

#trends 4 A. Życka

E. Kościelniak-Walewska

A. Ch. Köber

 

 

Nowa Era

 

 

940/4/2021-NPP

970/4/2021-SPP

 

 

4 Historia Poznać przeszłość IV

 

J. Kłaczkow, S. Roszak Nowa Era 1021/4/2022
5 Geografia PR Oblicza geografii cz. 3 – poziom rozszerzony

 

 

Oblicza geografii cz. 4 – pozom rozszerzony

 

R. Malarz, T. Wieczorek, M. Świtoniak, T. Karasiewicz, M. Więckowski

 

T. Rachwał, C. Adamiak, M. Świtoniak, P. Kroch

 

Nowa Era

 

 

 

Nowa Era

973/3/2021

 

 

973/4/2022

6 Biologia PR Biologia na czasie 3 – poziom rozszerzony

 

 

 

Biologia na czasie 4 – poziom rozszerzony

F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, S. Krawczyk, W. Zamachowski

w trakcie realizacji

Nowa Era 1010/3/2021
7 WOS PR W centrum uwagi cz 4 L. Czechowski

S. Drelich

Nowa Era w trakcie przygotowania

 

 

8 Matematyka PP

 

 

 

 

Matematyka PR

 

MATeMAtyka 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

– poziom podstawowy

 

W. Babiński

L. Chańko

J. Czarnowska

J. Wesołowska

Nowa Era 988/4/2022
MATeMAtyka 4

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

–  poziom podstawowy i rozszerzony

 

 

W. Babiński

L. Chańko

J. Czarnowska

J. Wesołowska

Nowa Era 971/4/2022
9 Religia Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność AZ-4-01/18

Klasa I TOT

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami cz.1

 

 

Ponad słowami cz.2

M. Chmiel

A. Cisowska

J. Kościerzyńska

H. Kusy

A. Wróblewska

A. Równy

Nowa Era 1014/1/2019

 

 

1014/2/2019

2 Język angielski

 

LIFE VISION PRE-INTERMEDIATE A2/B1 Jane Hudson

Weronika Sałandyk

Oxford 978-0-19

414230-4

3 Język angielski

w turystyce

 

4 Język rosyjski Kak raz 1

podręcznik dla liceum i technikum

Olga Tatarchyk WSiP 966/1/2019
5 Muzyka Muzyka M. Rykowska

Z. N. Szałko

Operon 1060/2022
6 Historia Poznać przeszłość 1. Nowa podstawa 2022 – podstawa

 

M. Pawlak

A. Szweda

 

Nowa Era 1150/1/2022
7 Historia i teraźniejszość w trakcie procedury dopuszczenia

 

8 Geografia Oblicza geografii 1 – poziom podstawowy

 

Oblicza geografii 1 – poziom rozszerzony

 

 

Geografia turystyczna cz. 1

 

R. Malarz

M. Więckowski

R. Malarz

M. Więckowski

P. Koch

L. Rzepka,

B. Steblik- Wlaźlak

 

Nowa Era

 

 

 

 

WSiP

983/1/2019

 

973/1/2019

 

 

17/2014

9 Biologia Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy

 

 

A. Helmin

J. Holeczek

 

Nowa Era

 

 

1006/1/2019

 

 

10 Chemia To jest chemia 1 R. Hassa

A. Mrzigod

J.  Mrzigot

Nowa Era 994/1/2019
11 Fizyka Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era 1001/1/2019
12 Matematyka Matematyka 1 – poziom podstawowy

 

W. Babiński

L. Chańko

K. Wej

Nowa Era 971/1/2019

 

13 Informatyka Informatyka Europejczyka cz. 1 D. Korman

G. Szabłowicz-Zawadzka

Helion 1087/1/2020
14 Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie J. Słoma Nowa Era 426/2012
15 Religia Szczęśliwi, którzy żyją wolnością Ks. K. Mielwicki

E. Kondrak

Jedność AZ-4-01/18
16 Podstawy turystyki

 

Podstawy turystyki  G. Leszka WSiP
17 Obsługa turystyczna Obsługa turystyczna – zeszyt ćwiczeń I. Michniewicz

M. Peć

WSiP
18 Marketing usług turystycznych Marketing usług turystycznych R. Tylińska WSiP
19 Pracownia obsługi turystycznej Pracownia turystyczna HGT.07 M. Napiórkowska-Gzula

B. Steblik-Wlaźlak

WSiP
20 Pracownia projektowania imprez i usług turystycznych Przygotowanie imprez i usług turystycznych cz. 1

 

Przygotowanie imprez i usług turystycznych cz. 2

 

M. Napiórkowska-Gzula

B. Steblik-Wlaźlak

WSiP
21 Pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych

 

Klasa III TOT

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami klasa 2, cz.2

 

 

Ponad słowami klasa 3, cz.3

J. Kościerzyńska

A. Cisowska

A. Wróblewska

J. Kostrzewa

J. Ginter

M. Matecka

Nowa Era 1014/4/2020

 

 

1014/5/2020

2 Język angielski

 

VISION 3 Helen Casey Oxford 986/3/2019
3 Język angielski

w turystyce

 

Career Paths Tourism Virginia Evans

Jenny Dooley

Veronica Garza

Express Publishing
4 Język rosyjski Kak raz 3

podręcznik dla liceum i technikum

Olga Tatarchyk WSiP 966/3/2021
5 Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Z. Makieła

T. Rachwał

Nowa Era
1039/2020/z1
6 Historia Poznać przeszłość 3 – poziom podstawowy

 

J. Kłaczkow

A. Łaszkiewicz

S. Roszak

 

Nowa Era 1021/32021
7 Geografia PP

 

Geografia PR

 

 

Geografia turystyczna

Oblicza geografii 2 – poziom podstawowy

 

Oblicza geografii 2 – poziom rozszerzony

 

 

Geografia turystyczna cz. 2

 

R. Malarz

M. Więckowski

R. Malarz

M. Więckowski

P. Koch

L. Rzepka,

B. Steblik- Wlaźlak

Nowa Era

 

 

 

 

WSiP

983/2/2020

 

973/2/2020

 

 

17/2014

8 Biologia Biologia na czasie 2 (kontynuacja) – zakres podstawowy

 

 

A. Helmin

J. Holeczek

 

Nowa Era

 

 

1006/2/2022

 

 

9 Chemia To jest chemia 2 R. Hassa

A. Mrzigod

J.  Mrzigot

Nowa Era 994/2/2020
10 Fizyka Odkryć fizykę 3. Zakres podstawowy M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era 1001/3/2021
11 Matematyka Matematyka 2 – poziom podstawowy

Matematyka 3

W. Babiński

L. Chańko

K. Wej

Nowa Era 971/2/2020

971/3/2021

 

12 Informatyka Informatyka Europejczyka cz. 3 D. Korman

G. Szabłowicz-Zawadzka

Helion
13 Religia Szczęśliwi, którzy żyją nadzieją Ks. K. Mielwicki

E. Kondrak

Jedność AZ-4-01/18
14 Organizacja imprez i usług turystycznych Kontynuacja podręcznika z klasy II
15 Pracownia obsługi turystycznej Obsługa turystyczna I. Michlewicz

M. Peć

WSiP
16 Pracownia projektowania imprez i usług turystycznych Kontynuacja podręcznika z klasy II
17 Pracownia rezerwacji imprez i usług turystycznych Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych cz. I, cz. I

(2 podręczniki)

A. Swastek

D. Sydorko-Raszewska

AB Format

 

Klasa I TŻiUG

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami cz.1

 

 

Ponad słowami cz.2

M. Chmiel

A. Cisowska

J. Kościerzyńska

H. Kusy

A. Wróblewska

A. Równy

Nowa Era 1014/1/2019

 

 

1014/2/2019

2 Język angielski

 

LIFE VISION PRE-INTERMEDIATE A2/B1 – poziom podstawowy Jane Hudson

Weronika Sałandyk

Oxford 1130/2/2022
Język angielski zawodowy Career Paths Cooking (Gastronomia)

 

Virginia Evans, Jenny Dooley, Veronica Garza Express Publishing
3 Język rosyjski/niemiecki Kak raz 1

podręcznik dla liceum i technikum

Olga Tatarchyk WSiP 966/1/2019
4 Muzyka  

 

5 Historia Poznać przeszłość 1. Nowa podstawa 2022 – podstawa

 

M. Pawlak

A. Szweda

 

Nowa Era w trakcie procedury dopuszczenia
6 Historia i teraźniejszość w trakcie procedury dopuszczenia

 

7 Geografia Oblicza geografii 1 – poziom podstawowy

 

R. Malarz

M. Więckowski

 

Nowa Era 983/1/2019

 

8 Biologia Biologia na czasie 1. Zakres podstawowy

 

Biologia na czasie 1. Zakres rozszerzony

A. Helmin

J. Holeczek

M. Guzik, R. Kozik

R. Matiusiewska

W. Zamachowski

Nowa Era

 

 

1006/1/2019

 

1010/1/2019

 

9 Chemia To jest chemia 1 R. Hassa

A. Mrzigod

J.  Mrzigot

Nowa Era 994/1/2019
10 Fizyka Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era 1001/1/2019
11 Matematyka Matematyka 1 – poziom podstawowy

 

W. Babiński

L. Chańko

K. Wej

Nowa Era 971/1/2019

 

12 Informatyka Informatyka Europejczyka cz. 1 D. Korman

G. Szabłowicz-Zawadzka

Helion 1087/1/2020
13 Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie J. Słoma Nowa Era 426/2012
14 Religia Szczęśliwi, którzy żyją wolnością Ks. K. Mielwicki

E. Kondrak

Jedność AZ-4-01/18
15 Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii (TŻ) Sporządzanie potraw i napojów

Część1

M. Zienkiewicz WSiP Rok dopuszczenia 2018
16 Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii (TŻ)
17 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem (TŻ) Sporządzanie potraw i napojów

Część2

A.Kmiołek-Gizara WSiP Wydanie III (2020)
18 Procesy technologiczne w gastronomii (TŻ)

 

Klasa II TŻiH

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami Klasa 1, cz.2

 

Ponad słowami Klasa 2, cz.1

M. Chmiel

A. Cisowska

J. Kościerzyńska

H. Kusy

A. Wróblewska

A. Równy

Nowa Era 1014/2/2019

 

 

1014/3/2019

2 Język angielski

 

LIFE VISION INTERMEDIATE B1 Lynne White

Neil Wood

Oxford 1130/3/2022
Język angielski zawodowy TH Career Paths _ Hoteling and Catering

Career Paths Cooking

Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley Express Publishing 978-1-4715

1360-2

3 Język rosyjski Kak raz 2

podręcznik dla liceum i technikum

Olga Tatarchyk WSiP 966/2/2020
4 Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Z. Makieła

T. Rachwał

Nowa Era
1039/2020/z1
5 Historia Poznać przeszłość 2 – poziom podstawowy

 

A.Kucharski

A. Niewęgłowska

 

Nowa Era 1021/2/2020
7 Geografia PP

Geografia PR (TH)

Oblicza geografii 1 – poziom podstawowy

Oblicza geografii 1 – poziom rozszerzony

 

R. Malarz

M. Więckowski

 

Nowa Era 983/1/2019

973/1/2019

 

8 Biologia PP

Biologia PR (TH)

Biologia na czasie 2. Zakres podstawowy

 

Biologia na czasie 1 (kontynuacja)

Biologia na czasie . Zakres rozszerzony

A. Helmin

J. Holeczek

M. Guzik

R. Kozik

R. Matiusiewska

W. Zamachowski

 

Nowa Era

 

 

1006/2/2020

 

1006/1/2019

1010/2/2020

 

9 Chemia To jest chemia 1 R. Hassa

A. Mrzigod

J.  Mrzigot

 

Nowa Era 994/1/2019
10 Fizyka Odkryć fizykę 2. Zakres podstawowy M. Braun

W. Śliwa

Nowa Era 1001/2/2020
11 Matematyka Matematyka 1 (kontynuacja) – poziom podstawowy

Matematyka 2 – poziom podstawowy

 

W. Babiński

L. Chańko

K. Wej

 

Nowa Era

 

971/1/2019

971/2/2020

12 Informatyka Informatyka Europejczyka cz. 2 D. Korman

G. Szabłowicz-Zawadzka

Helion 1087/2/2021
14 Religia Szczęśliwi, którzy żyją wiarą Ks. K. Mielwicki

E. Kondrak

Jedność AZ-4-01/18
15 Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii (TŻ)
16 Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii (TŻ)
17 Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem (TŻ)
18 Procesy technologiczne w gastronomii (TŻ) brak podręcznika
19 Organizacja i bezpieczeństwo pracy w hotelarstwie (TH)
20 Działalność recepcji

 

21 Usługi żywieniowe w hotelarstwie Kontynuacja podręcznika
22 Techniki pracy w hotelarstwie Kontynuacja podręcznika
23 Obsługa konsumenta

 

24 Obsługa informatyczna w hotelarstwie

 

 

Klasa IV TŻiUG g

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami Klasa 3

 

 

M. Chmiel

R. Pruszczyński

A. Równy

Nowa Era 425/5/2014/2016

 

 

1014/6/2021

2 Język angielski PP

Język angielski PR

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy i rozszerzony Marta Rosińska

Lynda Edwards

Marata Inglot

Macmillan 931/2018
3 Język rosyjski Nowy dialog 3 Olga Tatarchyk

Agnieszka Ślązak-Gwiazda

WSiP 684/3/2014
4 Matematyka Matematyka 3, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

– poziom podstawowy

 

W. Babiński

L. Chańko

J. Czarnowska

G. Janocha

J. Wesołowska

Nowa Era

 

378/3/2014
5 Biologia PP, PR Biologia na czasie 2

– poziom rozszerzony (kontynuacja)

 

 

Biologia na czasie 3

– poziom rozszerzony

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kuta, Wł. Zamachowski

 

F. Dubert,

M. Jurgowiak,

M. Marko-Worłowska

Wł. Zamachowski

Nowa Era 564/2/2013

 

 

 

564/3/2014

6 Historia i społeczeństwo Wojna i wojskowość  cz. III

Europa i świat cz. IV

 

J. Centek

K. Kłodziński

T. Krzemiński

Nowa Era 659/3/2014

659/4/2015

7 Religia Szczęśliwi, którzy żyją pełnia życia Ks. K. Mielwicki

E. Kondrak

Jedność AZ-4-01/18
8 Zasady żywienia

 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Zasoby żywienia. Część 1

B. Przygoda

H. Kunachowicz

I. Nadolna

WSiP rok dopuszczenia 2019
9 Organizacja produkcji gastronomicznej

 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2 J. Duda

S. Krzywda

M. Zienkiewicz

WSiP Wydanie I (2019)
10 Usługi gastronomiczne

 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2 J. Duda

S. Krzywda

M. Zienkiewicz

WSiP Wydanie I (2019)
11 Pracownia planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej Pracownia organizacji żywienia J. Duda

S. Krzywda

WSiP Wydanie II (2016)

 

Klasa IV TŻiUG p

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski Ponad słowami Klasa 3, cz.1

 

Ponad słowami Klasa 3, cz.2

A. Cisowska

J. Kościerzyńska

M. Matecka

A. Wróblewska

A. Równy

Nowa Era 1014/5/2021

 

 

1014/6/2021

2 Język angielski PP

 

Oxford

Repetytorium maturzysty. Poziom podstawowy i rozszerzony.

D. Borkowska

R. Evans

Oxford 1135/2022
Język angielski zawodowy Career Paths Cooking Virginia Evans, Jenny Dooley, Ryan Hayley Express Publishing 978-1-4715

1360-2

3 Język rosyjski Kak raz 4

podręcznik dla liceum i technikum

Olga Tatarchyk WSiP 966/4/2022
4 Historia Poznać przeszłość 4

 

J. Kloczkow

S. Roszak

 

Nowa Era 940/4/2021
5 Wiedza o społeczeństwie W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy. A.  Janicki

J. Kięczkowska

M. Menz

 

 

Nowa Era 1034/1/2019
6 Matematyka Matematyka 3 – poziom podstawowy

 

W. Babiński

L. Chańko

J. Czarnowska

G. Janocha

J. Wesołowska

Nowa Era

 

971/3/2021
7 Biologia PR Biologia na czasie 3

– poziom rozszerzony

F. Dubert

M. Guzik

A. Helmin

Wł. Zamachowski

 

Nowa Era 1010/3/2021
8 Chemia To jest chemia R. Hassa

A. Mrzigol, J. Mrzigol

Nowa Era 944/2/2020
9 Religia Szczęśliwi, którzy żyją pełnia życia Ks. K. Mielwicki

E. Kondrak

Jedność AZ-4-01/18
10 Zasady żywienia

 

11 Organizacja produkcji gastronomicznej

 

12 Usługi gastronomiczne

 

13 Obsługa klientów w gastronomii
14 Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

 

Klasa I BS

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski To się czyta.

Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia. Klasa pierwsza

A.    Klinowicz

B.     J. Ginter

Nowa Era 1025/1/2019
2 Język angielski

 

VISION 1

 

Jenny Quintana, Michael Duckworth Oxford 986/1/2019
3 Historia

 

w trakcie procedury dopuszczenia
4 Historia i teraźniejszość w trakcie procedury dopuszczenia
5 Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość T. Rachwał

Z. Makieła

Nowa Era 1039/2020/z1

 

6 Chemia Chemia 1

Szkoła branżowa I stopnia.

 

A. Sikorski Operon 1080/2019
7 Fizyka Fizyka 1

Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

G. Kornaś Operon 1086/1/2020
8 Matematyka To się liczy!1.

Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia.

W. Babiński

K. Wej

Nowa Era 967/1/2019
9 Informatyka Informatyka. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. W. Hermanowski Operon 157/2019
10 Edukacja dla bezpieczeństwa Żyję i działam bezpiecznie J. Słoma Nowa Era 426/2012
11 Religia Jestem chrześcijaninem. Wierzę 1 K. Rokosz

B. Nosek

Jedność AZ-51-01/18-BS

 

Klasa II BS

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski To się czyta.

Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia. Klasa druga

C.     Klimowicz

J. Ginter

Nowa Era 1025/2/2020
2 Język angielski

 

VISION 1

 

Jenny Quintana, Michael Duckworth Oxford 986/1/2019
3 Historia

 

Historia 2

 

M. Ustrzycki

J. Ustrzycki

Operon 1078/2/2020
4 Chemia Chemia 2

Szkoła branżowa I stopnia.

 

A. Sikorski Operon 1080/2/2020
5 Fizyka Fizyka 2

Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

G. Kornaś Operon 1086/2/2020
6 Matematyka To się liczy!2

Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia.

W. Babiński

K. Wej

Nowa Era 967/2/2020
7 Religia Jestem chrześcijaninem. Żyje nadzieją. K. Rokosz

B. Nosek

Jedność AZ-5-01/18-BS

 

Klasa III BS

L.p. Nazwa zajęcia

edukacyjnego

Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo Numer dopuszczenia

podręcznika

1 Język polski To się czyta.

Podręcznik do języka polskiego dla branżowej szkoły pierwszego stopnia. Klasa trzecia

D.    Klimowicz

J. Ginter

Nowa Era 1025/2/2020
2 Język angielski

 

VISION 2

 

Elizabeth Sharman Michael Duckworth Oxford 986/2/2019
3 Historia

 

Historia 3

 

 

M. Ustrzycki

J. Ustrzycki

Operon 186/2020
4 Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie. Szkoła branżowa I stopnia. J. Niszcz

S. Zając

SOP Oświatowiec 1123/2021
5 Chemia Chemia 3

 

M.B. Szczepaniak Operon 1080/3/2021
6 Fizyka Fizyka 3

Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

G. Kornaś Operon 1086/3/2021
7 Matematyka To się liczy!3

Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia.

W. Babiński

K. Wej

Nowa Era 967/3/2021
8 Religia Jestem chrześcijaninem.

Kocham Boga i ludzi.

K. Rokosz

B. Nosek

Jedność AZ-5-01/18-BS

 

Dyrektor ZSP Chorzele

/-/ Anna Kostrzewa