Rada pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Anna Kostrzewa

Wicedyrektor

Agnieszka Szymaniak

Rada Pedagogiczna 2018