Rada rodziców

Regulmin Rady Rodziców ZSP w Chorzelach

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  1. Ewa Basandowska – przewodniczący
  2. Jolanta Opońska- zastępca przewodniczącego
  3. Beata Suchowiecka– skarbnik
  4. Agata Malińska- sekretarz

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Katarzyna Nicewicz
  2. Halina Prusik
  3. Agata Nidzgorska
  4. Iwona Przywojska