Rada rodziców

Regulmin Rady Rodziców ZSP w Chorzelach

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Imię i nazwisko Funkcja

Przedstawiciel klasy

1. Ewa Basendowska przewodniczący II TŻp
2. Maciej Rasiński Zastępca III A LO
3. Barbara Kocińska Skarbnik II TŻg
4. Anna Książek Sekretarz IBS
5. Edyta Niska Przewodniczący komisji rewizyjnej II BSp
6. Ilona Łada Członek  komisji rewizyjnej I TOT
7. Małgorzata Cichowska Członek  komisji rewizyjnej 4 TOT