Rada rodziców

Regulmin Rady Rodziców ZSP w Chorzelach

  1. Ewa Basandowska – przewodniczący
  2. Ewa Bańka- zastępca przewodniczącego
  3. Barbara Kocińska – skarbnik
  4. Anna Książek- sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Katarzyna Nicewicz
  2. Halina Prusik
  3. Agata Nidzgorska
  4. Iwona Przywojska