Rada rodziców

Regulmin Rady Rodziców ZSP w Chorzelach

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Imię i nazwisko Funkcja

Przedstawiciel klasy

1. Ewa Basendowska przewodniczący III TŻiUGp
2. Monika Krzemińska Zastępca II A LO
3. Barbara Kocińska Skarbnik III TŻiUGg
4. Anna Książek Sekretarz II BS
5. Edyta Niska Przewodniczący komisji rewizyjnej II BSp
6. Ilona Łada Członek  komisji rewizyjnej II TOT
7. Agata  Nidzgorska Członek  komisji rewizyjnej I A LO