Kontakt

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Informacje na temat postępów w nauce, ocen lub konsultacji z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów możecie Państwo uzyskać drogą elektroniczną za pomocą niżej zamieszczonych adresów e-mailowych.

Lp. Nazwisko Imię adres e-mail
1 Kostrzewa Anna kostrzewa.anna@poczta.zspchorzele.pl
2 Szymaniak Agnieszka szymaniak.agnieszka@poczta.zspchorzele.pl
3 Baclawska Angelika baclawska.angelika@poczta.zspchorzele.pl
4 Bobinska Marta bobinska.marta@poczta.zspchorzele.pl
5 Brodzinska Joanna brodzinska.joanna@poczta.zspchorzele.pl
6 Brosch Adam brosch.adam@poczta.zspchorzele.pl
7 Brosch Joanna brosch.joanna@poczta.zspchorzele.pl
8 Burczynska Marlena burczynska.marlena@poczta.zspchorzele.pl
9 Burczynski Rafal burczynski.rafal@poczta.zspchorzele.pl
10 Burnos Justyna burnos.justyna@poczta.zspchorzele.pl
11 Drezek Krzysztof drezek.krzysztof@poczta.zspchorzele.pl
12 Drubkowski Janusz drubkowski.janusz@poczta.zspchorzele.pl
13 Grabowska Alicja grabowska.alicja@poczta.zspchorzele.pl
14 Kawiecka Marta kawiecka.marta@poczta.zspchorzele.pl
15 Klodowska Monika klodowska.monika@poczta.zspchorzele.pl
16 Kostrzewa Izabela kostrzewa.izabela@poczta.zspchorzele.pl
17 Lidzka Maria lidzka.maria@poczta.zspchorzele.pl
18 Majewska Aneta majewska.aneta@poczta.zspchorzele.pl
19 Milewski Krzysztof milewski.krzysztof@poczta.zspchorzele.pl
20 Morawska Alina morawska.alina@poczta.zspchorzele.pl
21 Nowotczynska Sabina nowotczynska.sabina@poczta.zspchorzele.pl
22 Paczynski Grzegorz paczynski.grzegorz@poczta.zspchorzele.pl
23 Porowski Wojciech porowski.wojciech@poczta.zspchorzele.pl
24 Rogowski Krzysztof rogowski.krzysztof@poczta.zspchorzele.pl
25 Rozanska Joanna rozanska.joanna@poczta.zspchorzele.pl
26 Salkowska Beata salkowska.beata@poczta.zspchorzele.pl
27 Smolinska Beata smolinska.beata@poczta.zspchorzele.pl
28 Sobiecka Lucyna sobiecka.lucyna@poczta.zspchorzele.pl
29 Swiecki Dariusz swiecki.dariusz@poczta.zspchorzele.pl
30 Szczepankowski Zenon szczepankowski.zenon@poczta.zspchorzele.pl
31 Szczesniak Iwona szczesniak.iwona@poczta.zspchorzele.pl
32 Szwejkowski Patryk szwejkowski.patryk@poczta.zspchorzele.pl
33 Wierzbicki Maciej wierzbicki.maciej@poczta.zspchorzele.pl

Zamieszczenie adresów służbowych nauczycieli na stronie internetowej szkoły jest zgodne z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018 r.,poz.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)RODO.