Historia szkoły

Poniżej przedstawiono kalendarium Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach. Zapraszamy do zapoznania się z dziejami placówki począwszy od 1952 roku.

• 24.06.1952 r. – zarządzenie ministra oświaty Witolda Jarosińskiego o utworzeniu w Chorzelach Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego.
• 09.1952 r. – uroczyste otwarcie szkoły. Pierwszym dyrektorem został Pan Bronisław Korzeniakow.
• 1955/1956 r. – powstanie Społecznego Komitetu Budowy internatu. Budową kierowali Pan Stefan Cichowski – przewodniczący Komitetu oraz Pani Zofia Dwórznicka – sekretarz Urzędu Miasta i Gminy. Budowę poparli mieszkańcy miasta i okolicznych wsi.
• 1956 r. – nowym dyrektorem szkoły został Pan Antoni Kielak
• 02.1957 r. – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci zamordowanych w czasie II wojny światowej nauczycieli szkoły: Stanisława Komosińskiego i Henryka Zagórnego. W uroczystości wzięła udział wdowa Pani G. Komosińska. Na tablicy umieszczono napis:
BOJOWNIKOM O OJCZYZNĘ I SZKOŁĘ POLSKĄ
NAUCZYCIELOM SZKOŁY W CHORZELACH
KOMOSIŃSKIEMU STANISŁAWOWI
ZAGÓRNEMU HENRYKOWI
ZAMORDOWANYM PRZEZ HITLEROWSKIEGO OKUPANTA
SPOŁECZEŃSTWO CHORZEL
• 1957 r. – rozpoczęcie budowy internatu
• 1958 r. – zebranie i ufundowanie przez harcerzy z 10 i 11 drużyny tablicy pamiątkowej związanej z bitwą mieszczan chorzelskich ze Szwedami z napisem:
21. I. 1708 ROK W 250 – TĄ ROCZNICĘ
BOHATERSKICH WALK MIESZCZAN CHORZELZ WOJSKAMI SZWEDZKIMI
SKŁADAJĄ HOŁD 10 – TA, 11 – TA DRUŻYNA HARCERSKA
• 1959 r. – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej
• 1959 r. – oddanie do użytku internatu. Pierwszym kierownikiem został Pan Witold Piorunowski.
• 1960 r.- pełniącą obowiązki dyrektora zostaje Pani Alfreda Bagińska
• 1960 r. – dyrektorem została Pani Helena Dębniak
• 1962 r. – dyrektorem został Pan Krzysztof Fabijanowski
• 1963 r. – oddanie do użytku sali gimnastycznej
• 1963 r. – pierwsza inicjatywa społeczna ufundowania sztandaru i nadania imienia dla szkoły
• 18. 03. 1964 r. – podjęcie uchwały aby szkole nadać imię „XX – lecia Polski Ludowej”
• 9. 05. 1965 r. – uroczystość wręczenia sztandaru w obecności inspektora szkolnego J. Panka. Na sztandarze był wyhaftowany orzeł biały na amarantowym tle z adamaszku. Z drugiej strony umieszczono napis „Nauka i cnota” symbol oświaty – płonący kaganek z książką, na dole złotymi literami widniał napis: „Liceum Ogólnokształcące nr 64 w Chorzelach”. W skład pierwszego pocztu wchodzili uczniowie: Jerzy Milewski, Janusz Mierzejewski, Barbara Dunajska.
• 09. 1965 r. – decyzją kuratora Okręgu Szkolnego Warszawskiego wyodrębniono z dotychczasowej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego nową jednostkę oświatową Liceum Ogólnokształcące w Chorzelach.
• 1968 r. – dyrektorem został Pan Tadeusz Chlewicki
• 1972 r. – dyrektorem został Pan Konrad Kołodziejczyk
• 1976 r. – dyrektorem został Pan Jan Smoliński
• 1977 r. – próba likwidacji szkoły . Brak naboru do LO na rok szkolny 1977/1978 r.
• 1978 r. – dyrektorem został Pan Ryszard Eljasiak
• 3.03.1979 r. – decyzją Kuratorium Oświaty w Ostrołęce powołano Zespół Szkół w Chorzelach.
• 09.1979 r. – początek funkcjonowania Zespołu Szkół. Utworzono Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Zasadniczą Szkołę Rolniczą oraz Technikum Rolnicze.
• 1979 r. – dyrektorem została Pani Filomena Bielska
• 1983 r. – dyrektorem został Pan Stanisław Krysiuk
• 1997r. – w skład wchodziły LO, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Technikum Rolnicze, Technikum Rolnicze dla Dorosłych
• 1998 r. – powstaje Policealne Studium ekonomiczne specjalność rynek rolny, Policealne Studium Ekonomiczne specjalność rachunkowość i finanse (zaoczne)
• 1999 r. – organem prowadzącym Zespołu Szkół zostało Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.
• 5. 05. 1999 r. – zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną nowego Statutu Szkoły
• 1999 r. – dyrektorem został Pan Józef Cieśla
• 1999 r. – po raz pierwszy najlepsi uczniowie Zespołu Szkół otrzymali nagrodę Starosty
• 1999 – 2001 r.- modernizacja szkoły, internatu i sali gimnastycznej
• 2000 r.- pierwszą nagrodę Prezesa Rady Ministrów otrzymała Milena Dunajska. Najlepszy absolwent Wojciech Sajdych otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
• 2000 r. – powstaje Technikum Ekonomiczne
• 25. 03. 2002 r. – Pan dyrektor Józef Cieśla, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Rada Samorządu Uczniowskiego wnioskują do Rady Powiatu Przasnyskiego o nadanie patrona szkole Władysława Stanisława Reymonta.
• 03. 09. 2002 r. – uchwałą Rady Powiatu nr XXXVII/249/02 z dnia 3 września 2003 r. nadano Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach imię Stanisława Władysława Reymonta.
• 2002 r. – w ZSP powstały Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Policealne Studium Ekonomiczne oraz Technikum Ekonomiczne.
• 27. 09. 2002 r. – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 50 – lecie istnienia świętował nadanie imienia Władysława Stanisława Reymonta. Uroczystość składała się z mszy świętej w intencji szkoły, poświęcenia sztandaru, odśpiewania hymnu szkoły i podpisania aktu erekcyjnego. Akt erekcyjny podpisali m. in.:
Jarosław Kalinowski – Wicepremier. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krystyna Łybacka – Minister Edukacji Narodowej
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Ryszard Raczyński – Mazowiecki Kurator Oświaty
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski
ks. Kazimierz Skowroński – Dziekan Dekanatu Chorzele
Janusz Nidzgorski – Burmistrz Gminy i Miasta Chorzele
Wiesława Owczarek – Przewodnicząca Rady Rodziców
Józef Cieśla – Dyrektor ZSP w Chorzelach
Sztandar wykonany jest z płaty wełny. Jego obrzeże wykończono złotym galonem. W punkcie centralnym wyhaftowano książki z napisem „chłopi”, a nad nimi gałązki wawrzynu. Między książkami znajduję się wizerunek medalu z napisem „Alfred Nobel 1924”. W górnej części umieszczono Orła w Koronie na czerwonym tle. Na dole znajduję się zdanie:

„CHIAŁBYM ABY U NAS WSZYSTKO ROSŁO I POTĘŻNIAŁO,
KOCHAM TYCH WSZYSKICH, KTÓRZY MAJĄ JAKIKOLWIEK TALENT.”
Władysław Stanisław Reymont

Na stronie nominalnej widnieje Władysław Stanisław Reymont 1967 – 1925. Wokół postaci łukowato rozmieszczono napis Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Władysława Stanisława Reymonta. W dolnej części wyhaftowano herb Chorzel (drzewo i róg na srebrnym tle). Po obu stronach herbu widnieją daty 1952 – 2002. Sztandar uroczyście podczas mszy świętej poświęcił ksiądz Kanonik Kazimierz Skowroński.
Pierwszy poczet sztandarowy składał się z:
Chorąży Sztandaru – Łukasz Pawłowski, Marlena Niska i Emilia Pomierska
Hymn szkoły skomponowały: Pani Teresa Kołakowska – Bajtlik – słowa oraz Pani Bogumiła Pietrusewicz – muzyka
W szkole uroczyście odsłonięto tablice pamiątkową z napisem:
W HOŁDZIE
STANISŁAWOWI WŁADYSŁAWOWI REYMONTOWI
z okazji nadania Jego imienia szkole i sztandarowi
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach
Społeczność szkolna i mieszkańcy powiatu przasnyskiego

• 2003 r. – utworzenie Policealnego Studium Informatycznego
• 17. 10. 2003 r. – uroczystości szkolne z okazji pierwszej rocznicy nadania ZSP w Chorzelach imienia Władysława Stanisława Reymonta.
• 16. 04. 2004 r. – uroczystości szkolne z okazji otwarcia hali sportowej. W uroczystości udział wzięli m.in.:
Jarosław Kalinowski – Poseł na Sejm RP
Adam Struzik –Marszałek Województwa Mazowieckiego
Ryszard Raczyński – Mazowiecki Kurator Oświaty
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski
ks. Kazimierz Skowroński – Dziekan Dekanatu Chorzele
Andrzej Krawczyk– Burmistrz Gminy i Miasta Chorzele
• 2004 r. – pełniącą obowiązki dyrektora ZSP została Pani Lidia Anna Jesionek
• 2004 r. – powstanie Technikum Hotelarskiego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii
• 2005 r. – dyrektorem ZSP została Pani Lidia Anna Jesionek
• 2005 r. – instalacja monitoringu w szkole
• 2005 r. – uczniowie Technikum Hotelarskiego po raz pierwszy odbywali zagraniczne praktyki w Irlandii w ramach projektu Leonardo da Vinci,
• 06. 2006 r. – po raz pierwszy zorganizowano wycieczkę dla najlepszych uczniów szkoły
• 31. 01. 2008 r. – wspólne zorganizowanie z Kuratorium Narady Dyrektorów Szkół Powiatu Makowskiego i Przasnyskiego.
• 28.12.2008 r. – organizacja przez ZSP uroczystej sesji Rady Powiatu, przedstawicieli gmin, służb mundurowych i organizacji pozarządowych
• 21. 04. 2007 r. – praktyki zawodowe uczniów z Technikum Hotelarskiego w Irlandii
• 17. 02. 2009 r. – organizacja przez ZSP debaty samorządowej na temat współpracy samorządów wojewódzkiego, powiatowych i gminnych w kontekście ich harmonijnego i zrównoważonego rozwoju w ramach całego regionu mazowieckiego
• 8 – 10.05. 2009 r. – organizacja przez ZSP Ogólnopolskiego Zlotu Samochodów Retro
• 2009 r. – powstanie Technikum Przetwórstwa Mleczarskiego
• 14. 04. 2010 r. – Apel Katyński
• 02. 06.2010 r. – podpisanie umowy dotyczącej budowy Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Umowa zakłada powstanie krytej pływalni z zapleczem socjalno – szatniowym. Stary budynek Sali gimnastycznej ma zostać zmodernizowany. Umowę uroczyście podpisali: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski.
• 09. 10. 2010 r. – spotkanie z Księdzem Biskupem Tadeuszem Bronakowskim
• 05. 03. 2011r. – uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę basenu pływackiego. Udział w nim wzięli m. in.:
Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki,
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski,
Aleksander Sopliński – Poseł na Sejm RP,
Wiesława Krawczyk – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
• 18 – 24. 03. 2012 r. – udział członków Rady Samorządu Uczniowskiego w obozie edukacyjnym w ramach Europejskiego Forum Młodzieży
• 02. 12. 2012 r. – uroczyste święto szkoły z okazji 10 – tej rocznicy nadania imienia i sztandaru. Udział w uroczystości wzięli udział m. in.:
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski
Beata Szczepankowska – Burmistrz Gminy i Miasta Chorzele
prof. Jerzy Kłoczowski Dyrektor Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej
Teresa Michalak Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie
Lidia Anna Jesionek – Dyrektor ZSP w Chorzelach
• 07. 05. 2013r. – odsłonięcie w szkole pamiątkowej tablicy z napisem:
„Życie nie daje nam tego, co chcemy, tylko to, co ma dla nas”.
WŁ. ST. REYMONT
W X ROCZNICE NADANIA SZKOLE I SZTANDAROWI
IMIENIA WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
CHORZELE 2012
• 26.05 – 03. 06. 2013 r. – wyjazd uczniów do Luksemburga w ramach projektu Youth In Action
• 09. 2013 r. – powstanie Technikum Obsługi Turystycznej
• 08. 11. 2013 r. – udział ZSP w spotkaniu z Rektorem Politechniki Warszawskiej Panem prof. dr. hab. Janem Szmidtem i Panem Starostą powiatu przasnyskiego Zenonem Szczepankowskim z okazji podpisania umowy o współpracy. W ramach współpracy nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach na Politechnice Warszawskiej.
• 23. 01. 2014 r. – organizacja ze Starostwem Powiatowym w Przasnyszu i Urzędem Miasta i Chorzele konferencji naukowej „Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 jako szansa na harmonijny rozwój Mazowsza”.
• 2014 r. – wyjazd uczniów do Francji w ramach projektu Youth In Action
• 2014 r. – dyrektorem ZSP został Pan Krzysztof Milewski
• 09. 2014 r. – podpisanie porozumienia o współpracy z IKEA Industry w Wielbarku
• 09. 2014 r. – powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Wielozawodowej w zawodach rolnik, stolarz, mechanik monter maszyn i urządzeń
• 09. 2014 r. – uroczyste oddanie do użytku basenu pływackiego
• 20. 03 2015 r. – podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
• 02. 2016 – Udział w projekcie „Dobre kwalifikacje i zatrudnienie”
• 21.04.2016 r. – uzyskanie przez szkołę certyfikatu „Zadowolony konsument”. Dokument został wystawiony przez Europejskie Centrum Wspierania Marketingu, potwierdza on najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych.
• 09. 2016 r. – powstanie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Dyrektorzy LO – okres pełnienia funkcji
• Bronisław Korzeniakow 1952 – 1956
• Antoni Kielak 1956 – 1960
• pełniącą obowiązki dyrektora Alfreda Bagińska 1960
• Helena Dębniak 1960 – 1962
• Krzysztof Fabijanowski 1962 – 1968
• Tadeusz Chlewicki 1968 – 1972
• Konrad Kołodziejczyk 1972 –1976
• Jan Smoliński 1976 – 1978
• Ryszard Eljasiak 1978 – 1979
• Filomena Bielska 1979 – 1983
• Stanisław Krysiuk 1983 –1999
• Józef Cieśla 1999 – 2004
• pełniącą obowiązki dyrektora Lidia Anna Jesionek 2004 – 2005
• Lidia Anna Jesionek 2005 – 2014
• Krzysztof Milewski 2014 – 2019
• Anna Kostrzewa 2019 –