Lekcja w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie

Lekcja w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie

9 marca 2018 r. odbył się wyjazd uczniów rozszerzających biologię z klas III i II LO do Ogrodu Botanicznego Państwowej Akademii Nauk w Powsinie. Celem wyjazdu był udział w lekcji terenowej. Była to świetna okazja do powtórki różnorodności świata roślin poznanej na lekcji biologii jak również do poznania wielu nowych okazów z różnych kolekcji roślin zgromadzonych w ogrodzie botanicznym. Uczniowie byli bardzo zainteresowani obserwowanymi gatunkami, szczególnie ich uwagę przyciągnęła kolekcja roślin tropikalnych i subtropikalnych reprezentowana przez m.in. cytryny, pomarańcze, mandarynki, pomele, limonki grejpfruty; oraz kolekcja rośli drzewiastych.

Odwiedziliśmy też Bank Nasion, gdzie poznaliśmy metody przechowywania nasion zagrożonej flory Polski. Bank Nasion flory rodzimej Ogrodu Botanicznego w Powsinie został założony na początku lat 90-tych XX wieku. Jego powstanie wiązało się z coraz wyraźniejszymi, negatywnymi zmianami zachodzącymi w środowisku naturalnym, skutkującymi wymieraniem gatunków roślin, również na terenach od dawna chronionych (parki narodowe, rezerwaty). Jako metodę długotrwałego przechowywania nasion wybrano kriokonserwację – zabezpieczenie w ciekłym azocie w temperaturach od -160°C do -196°C. W odróżnieniu od standardowej metody przechowywania wykorzystywanej w większości banków nasion (przechowywanie w -20°C lub ultrasuszenie nasion), ciekły azot umożliwia długotrwałe przechowywanie nasion (rzędu nawet kilku tysięcy lat), bez konieczności ich regeneracji.

Uczniowie wzięli również udział w prelekcji na temat: Różnorodność świata roślin. Przedstawiona prezentacja dotyczyła bogactwa form i strategii życiowych różnych przedstawicieli królestwa roślin. Uczniowie dowiedzieli się: który gatunek jest największy?, który ma największe kwiaty?, który żyje najdłużej?, który poluje na owady? ……….

Wizyta w Ogrodzie Botanicznym to bardzo cenna lekcja, uczniowie mieli okazję nie tylko przeczytać ale też zobaczyć ogromną różnorodność gatunków roślin .

Joanna Brosch