Głośne czytanie wierszy Cypriana Kamila Norwida 1

Głośne czytanie wierszy Cypriana Kamila Norwida

30.09.21r. uczniowie naszej szkoły we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Chorzelach uczcili dwie ważne daty – 200. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida oraz Dzień Głośnego Czytania, prezentując kilka wierszy tego wybitnego twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza, rzeźbiarza, malarza I rysownika.

W akcję zaangażowali się następujący uczniowie: Maria Mikołajewska IIIb, Sebastian Panuś IIIb, Wiktoria Okraska IIITż. I ug., Tobiasz Wojciechowski IIId, Wiktoria Chodup IIId, Paweł Niski Ia, Patrycja Stachowska IBS, Dorota Lisowska IBS, Kamil Rapacki IIa, Karolina Czaplicka IIa, Wiktoria Lipińska IIa, Kacper Ejma IIa.

Wydarzenie przypomniało trudne życie tego poety romantycznego, niedocenionego za życia, zmagającego się z chorobami, biedą I niezrozumieniem. Jego poezje odnalazł, wydał I rozpropagował młodopolski poeta Zenon Przesmycki Miriam. Współcześnie uznania doczekała się jego koncepcja poezji opartej na paraboli, korzystającej ze szczególnej formy ironii oraz projekt tragedii wysokiej. W swym ostatnim liście poeta napisał: “Cyprian Norwid zasłużył na dwie rzeczy od Społeczeństwa Polskiego: to jest aby oneż Społeczeństwo nie było dlań obce I nieprzyjazne”.

Takie akcje udowadniają, iż życzenie Poety po latach stało się faktem. Jego myśli, przekonania zawarte w poezji wciąż są żywe w pamięci zbiorowej narodu.

Joanna Różańska - Tańska