Szkolny konkurs j. rosyjskiego

5.02.2020 roku w ZSP w Chorzelach odbył się konkurs z języka rosyjskiego. Poziom prezentowany przez uczestników był bardzo wysoki.
Zwycięzca, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzelach – Anna Berk zdobyła 96% Gratulujemy!
Drugie miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi z wynikiem 80%.
Po odbiór nagród zapraszamy w Dniu Otwartym ZSP, który odbędzie się 27.03.2020.