Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

Jasna Góra od setek lat cieszy się mianem jednego z najważniejszych miejsc kultu maryjnego, przez co stała się centrum pielgrzymkowym w Polsce. Klasztor wpisał się w historię naszej ojczyzny przede wszystkim jako ostoja wiary wszystkich Polaków, stanowiąca fundament Kościoła Polskiego.

Od wieków w pielgrzymkach na Jasną Górę brali udział przedstawiciele wszystkich warstw społecznych. W obecnych czasach wciąż wielu ludzi chętnie decyduje się na tę drogę bez względu na to, ile wysiłku będzie ich to kosztowało. Ponadto do tradycji polskich szkół średnich wszedł już na stałe wyjazd uczniów klas maturalnych do Częstochowy. 27 października2017 roku 21 osobowa grupa przedstawicieli naszej szkoły miała zaszczyt brać udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Maturzystów, by na kilka miesięcy przed najważniejszym egzaminem w życiu pomodlić się, zebrać myśli oraz zawierzyć swoją przyszłość Najświętszej Maryi Pannie.

Pielgrzymka rozpoczęła się w Bazylice Jasnogórskiej, gdzie młodzież wysłuchała konferencji ks. Krzysztofa Augustyna. Ksiądz Krzysztof w ciekawy sposób i z właściwym sobie humorem przedstawił młodzieży zagadnienia związane z rozeznawaniem życiowego powołania.

Licznych wzruszeń dostarczyły rozważania Drogi Krzyżowe oraz nabożeństwo pokutne. Wielu uczestników pielgrzymki z różnych szkół po ich wysłuchaniu udało się do konfesjonału, aby pojednać się z Bogiem podczas Spowiedzi Świętej i rozpocząć nowy etap swojego życia, w którym bezgranicznym zaufaniem obdarzony został Chrystus i Maryja.

Centralnym punktem pielgrzymki była sprawowana przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka Msza Święta. Ksiądz Biskup wezwał młodzież do odpowiedzialności i dojrzałości. Zachęcał młodzież, aby pozwoliła zarówno sobie, jak i Panu Bogu odkrywać, budować, pielęgnować i bronić tego wszystkiego co jest prawdziwą istotą ludzkiego życia.

Po Eucharystii i krótkiej przerwie wraz z młodzieżą zgromadziliśmy się przed cudownym obrazem Pani Jasnogórskiej. Tam młodzież dokonała aktu zawierzenia Matce Najświętszej. Diecezjalną pielgrzymkę maturzystów zakończył wspólny Apel Jasnogórski.

To był ważny i piękny, choć męczący dzień. Każdy otrzymał duchowe wsparcie i pokrzepienie pomocne w codziennych życiowych zmaganiach.

Pielgrzymkę zorganizowali i nad bezpieczeństwem uczestników czuwali: Pan Dyrektor Krzysztof Milewski, ks. Adam Leniewski oraz Pani Alina Morawska.

Alina Morawska