I miejsce w Diecezji Łomżyńskiej 1

I miejsce w Diecezji Łomżyńskiej

 

 „Prawdziwa miłość bliźniego polega na tym,
że znosi się wszystkie wady bliźniego,
nie dziwi się jego słabościom i pokazuje się,
że jest się zbudowanym jego najmniejszymi cnotami”.

                                                Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 

Za nami  XIII Diecezjalny Konkursu Wiedzy organizowanym przez Caritas Diecezji Łomżyńskie i Szkołę Podstawową nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży. Tematem tegorocznej edycji konkursu była osoba św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Celem konkursu było m.in. kształtowanie postaw etycznych i moralnych, pogłębianie rozumienia istoty małej drogi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która polega na całkowitym zawierzeniu Jezusowi i kochaniu w ukryciu, stawaniu się pokornym, ubogim w duchu i prostym.

Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie z trzech województw znajdujących się na terenie diecezji: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież z 21 szkół wraz ze swoimi opiekunami.

Julia Królicka, Milena Samsel i Patrycja Urban w etapie szkolnym zdobyły największą liczbę punktów i to one reprezentowały naszą szkołę na etapie diecezjalnym. Uczennice wykazały się dużą wiedzą na temat św. Teresy.

Dziewczęta tak wspominają ten dzień:

Kiedy jechałyśmy do Łomży, towarzyszył nam ogromny strach. Chciałyśmy zająć w konkursie jak najlepsze miejsce, lecz nie wiedziałyśmy, czy jesteśmy wystarczająco dobrze przygotowane. Gdy dojechałyśmy na miejsce, poszłyśmy na rozpoczęcie i zapoznanie się z regulaminem konkursu. Przywitała nas pani dyrektor szkoły krótkim przemówieniem oraz dziewczynki, które zaśpiewały piosenkę o patronce konkursu. Następnie  udałyśmy się do sali, która została nam przydzielona.  Konkurs polegał na rozwiązaniu 6 trudnych i bardzo rozbudowanych zadań. Starałyśmy się rozwiązywać je jak najszybciej, żeby zdążyć, gdyż miałyśmy tylko 60 minut na ich wykonanie.  Podzieliłyśmy pomiędzy sobą pracę, więc wszystko wykonałyśmy bardzo sprawnie. Po część konkursowej udałyśmy się na obiad. Następnie pojechaliśmy do kościoła, gdzie wszyscy uczestnicy konkursu obejrzeli film o św. Albercie Chmielowskim. Kolejnym punktem była Msza św. Na koniec był najbardziej wyczekiwany moment: ogłoszenie wyników. Czekałyśmy na nie z niecierpliwością. Okazało się, że zajęłyśmy I miejsce! Byłyśmy ogromnie szczęśliwe, a razem z nami nasza  pani, Alina Morawska. Do domu wracałyśmy już nie z towarzyszącym nam wcześniej strachem, lecz z wielka radością i szczęściem.

Sobota, 24 lutego 2018 r., na długo zapadnie w naszej pamięci.

Alina Morawska